• Precautions for the use of electric hospital beds

Środki ostrożności dotyczące korzystania z elektrycznych łóżek szpitalnych

1. Gdy wymagana jest funkcja najazdu w lewo i w prawo, powierzchnia łóżka musi znajdować się w pozycji poziomej. Podobnie, gdy powierzchnia łóżka tylnego jest podnoszona i opuszczana, powierzchnia łóżka bocznego musi zostać obniżona do pozycji poziomej.

2. Nie jeździj po nierównych drogach i nie parkuj na pochyłych drogach.

3. Co roku dodawaj trochę smaru do nakrętki śruby i wałka sworznia.

4. Zawsze sprawdzaj ruchome kołki, śruby i drut poręczy, aby zapobiec poluzowaniu i wypadnięciu.

5. Surowo zabrania się pchania lub ciągnięcia sprężyny gazowej.

6. Nie używaj siły do ​​obsługi części transmisyjnych, takich jak śruba pociągowa. Jeśli wystąpi usterka, użyj go po konserwacji.

7. Gdy powierzchnia podnóżka jest podnoszona i opuszczana, najpierw podnieś powierzchnię podnóżka do góry, a następnie podnieś uchwyt sterujący, aby zapobiec złamaniu uchwytu.

8. Zabrania się siadania na obu końcach łóżka.

9. Proszę używać pasów bezpieczeństwa i zabronić dzieciom obsługi. Ogólnie rzecz biorąc, okres gwarancji na łóżka pielęgnacyjne wynosi jeden rok (pół roku na sprężyny gazowe i kółka).


Czas publikacji: 26 stycznia-2021